artykuł nr 1

Zaproszenie - Wymiana wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym wraz z obsługą portalu internetowego oraz bez modułu radiowego, w budynkach stanowiących zasób komunalny Gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym wraz z obsługą portalu internetowego oraz bez modułu radiowego, w budynkach stanowiących zasób komunalny Gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie.