Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wykonanie malowania 5-ciu klatek schodowych w budynku mieszkalnym wiel...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie malowania 5–ciu klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Herberta 1 w Częstochowie.

Utworzony: 2020-10-13 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 14:55

2. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiąc...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 (prawo dostępu do przekazanych d...

Utworzony: 2020-10-29 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 14:43

3. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej 5 w Częstochowie, stanowiącego zasób komunalny Gminy, zarządzanego i administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 (pr...

Utworzony: 2020-10-09 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 14:27

4. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Remont wiatrołapów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czecha

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Remont wiatrołapów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czecha 2B w Częstochowie.

Utworzony: 2020-10-13 | Zmodyfikowany: 2020-10-28 14:53

5. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mies...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 (prawo dostępu...

Utworzony: 2020-10-27 | Zmodyfikowany: 2020-10-27 14:58

6. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budy...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych w obszarze działania Oddziału Eksploatacji przy ul. Orlik –Rückemanna 35/37 w Częstochowie i Oddziału Eksploatacji przy ul. Wały Dwernickiego 101/105 w Częstochowie. Informacja z ...

Utworzony: 2020-09-18 | Zmodyfikowany: 2020-10-26 14:32

7. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Usługa czyszczenia i sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowy...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Usługa czyszczenia i sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w obszarach działania Oddziałów Eksploatacji.

Utworzony: 2020-10-26 | Zmodyfikowany: 2020-10-26 14:08

8. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Zabezpieczanie i usuwanie awarii oraz remonty instalacji gazowych w lo...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Zabezpieczanie i usuwanie awarii oraz remonty instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych budynków stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Utworzony: 2020-10-23 | Zmodyfikowany: 2020-10-23 13:36

9. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, ...

Utworzony: 2020-10-16 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 14:21

10. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remo...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, gdy w...

Utworzony: 2020-10-16 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 14:15

11. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krakowska

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krakowska 67/69 w Częstochowie, stanowiącego zasób komunalny Gminy, zarządzanego i administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-...

Utworzony: 2020-10-16 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 14:01

12. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem - roboty blacharsko-d...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o któr...

Utworzony: 2020-10-16 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 13:50

13. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Remont lokalu użytkowego w budynku przy ul. Śląska

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Remont lokalu użytkowego w budynku przy ul. Śląska 3/5 w Częstochowie.

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 13:36

14. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wykonanie docieplenia budynku użytkowego przy Al. Niepodległości

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie docieplenia budynku użytkowego przy Al. Niepodległości 46a w Częstochowie.

Utworzony: 2020-10-12 | Zmodyfikowany: 2020-10-12 14:59

15. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Remont elewacji budynków przy ul. Czecha 2B i 2C

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Remont elewacji budynków przy ul. Czecha 2B i 2C w Częstochowie.

Utworzony: 2020-09-21 | Zmodyfikowany: 2020-10-01 14:48

16. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Kontrola okresowa roczna stanu technicznego instalacji gazowych wraz z...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Kontrola okresowa roczna stanu technicznego instalacji gazowych wraz z urządzeniami gazowymi oraz wykonaniem robót remontowych instalacji w budynkach mieszkalnych zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. na obszarach działania Oddziałów Eksploatacji.

Utworzony: 2020-09-28 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 13:49

17. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wymiana stolarki okiennej i balkonowej z PCV oraz montaż nawiewników w...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wymiana stolarki okiennej i balkonowej z PCV oraz montaż nawiewników w istniejącej stolarce w budynkach własności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Utworzony: 2020-09-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-25 14:00

18. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2020/2021 dla potrzeb Zakładu...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2020/2021 dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 (prawo dostępu do przekazanych danych osobowych) rozporządzenia 20...

Utworzony: 2020-09-02 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 14:41

19. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach ...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Herberta 3 i 5 w Częstochowie.

Utworzony: 2020-09-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 14:30

20. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budy...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych w obszarach działania Oddziałów Eksploatacji. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 (prawo ...

Utworzony: 2020-07-13 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 13:23