Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia o przetargach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - ...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl Link prowadzący bezpośred...

Utworzony: 2023-12-07 | Zmodyfikowany: 2023-12-07 12:38

2. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Zabezpieczanie i usuwanie awarii instalacji gazowych w lokalach mieszk...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Zabezpieczanie i usuwanie awarii instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych budynków stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Utworzony: 2023-11-16 | Zmodyfikowany: 2023-11-29 13:59

3. Ogłoszenia o przetargach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - ...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://e...

Utworzony: 2023-11-29 | Zmodyfikowany: 2023-11-29 13:50

4. Ogłoszenia o przetargach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - ...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://e...

Utworzony: 2023-11-03 | Zmodyfikowany: 2023-11-21 09:04

5. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Kontrola okresowa roczna stanu technicznego instalacji gazowych wraz z...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Kontrola okresowa roczna stanu technicznego instalacji gazowych wraz z urządzeniami gazowymi oraz wykonaniem robót remontowych instalacji w budynkach mieszkalnych zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. w obszarach działania Oddziałów Eksploatacji.

Utworzony: 2023-11-06 | Zmodyfikowany: 2023-11-20 14:03

6. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Zabezpieczanie i usuwanie awarii instalacji gazowych w lokalach mieszk...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Zabezpieczanie i usuwanie awarii instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych budynków stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Utworzony: 2023-10-31 | Zmodyfikowany: 2023-11-16 14:46

7. Ogłoszenia o przetargach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - ...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov....

Utworzony: 2023-11-14 | Zmodyfikowany: 2023-11-14 14:41

8. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wymiana wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym wraz z obsługą porta...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wymiana wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym wraz z obsługą portalu internetowego oraz bez modułu radiowego, w budynkach stanowiących zasób komunalny Gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie.

Utworzony: 2023-10-09 | Zmodyfikowany: 2023-11-03 14:50

9. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Usługa czyszczenia i sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowy...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Usługa czyszczenia i sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w obszarach działania Oddziałów Eksploatacji.

Utworzony: 2023-10-12 | Zmodyfikowany: 2023-10-24 15:41

10. Ogłoszenia o przetargach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - ...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl Li...

Utworzony: 2023-10-16 | Zmodyfikowany: 2023-10-16 14:19

11. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych z modułem radiowym Qn=0,6 m?/h - 1...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych z modułem radiowym Qn=0,6 m³/h – 14 szt., w budynku przy ul. Racławickiej 5 zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” W Częstochowie Sp. z o.o. wraz z obsługą systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej.

Utworzony: 2023-09-18 | Zmodyfikowany: 2023-10-10 13:04

12. Ogłoszenia o przetargach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - ...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz wewnętrznych instalacji c.o. w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne we wszystkich lokalach budynku przy ul. Warszawskiej 36 w Częstochowie. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-822db7ea-4321-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Znak sprawy/numer refer...

Utworzony: 2023-08-25 | Zmodyfikowany: 2023-10-05 13:24

13. Ogłoszenia o przetargach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - ...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz wewnętrznych instalacji c.o. w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne we wszystkich lokalach budynku przy ul. Warszawskiej 36 w Częstochowie. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-93f6cf98-61b3-11ee-9aa3-96d3b4440790 Znak sprawy/numer refer...

Utworzony: 2023-10-05 | Zmodyfikowany: 2023-10-05 13:23

14. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wykonanie termomodernizacji docieplenia ścian budynku użytkowego przy ...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie termomodernizacji docieplenia ścian budynku użytkowego przy ul. Dekabrystów 83 w Częstochowie stanowiącego zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Utworzony: 2023-09-20 | Zmodyfikowany: 2023-10-03 08:28

15. Ogłoszenia o przetargach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - ...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2023/2024 dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tender...

Utworzony: 2023-09-25 | Zmodyfikowany: 2023-09-25 16:05

16. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Budowa linii kablowej 1 kV dla zasilania placu budowy budynków mieszka...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Budowa linii kablowej 1 kV dla zasilania placu budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łódzkiej w Częstochowie.

Utworzony: 2023-09-05 | Zmodyfikowany: 2023-09-21 14:04

17. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wymiana wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym wraz z obsługą porta...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wymiana wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym wraz z obsługą portalu internetowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ossolińskiego 5, 7, 9, 11, ul. Kontkiewicza 4B oraz ul. Herberta 1, 3, 5 w Częstochowie.

Utworzony: 2023-09-07 | Zmodyfikowany: 2023-09-21 09:29

18. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w części wspólnej budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o.

Utworzony: 2023-08-31 | Zmodyfikowany: 2023-09-18 14:30

19. Ogłoszenia o przetargach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - ...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach TBS zlokalizowanego na działce nr 49 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie- budynek ”A”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-06a7cd3b-430d-11ee...

Utworzony: 2023-09-01 | Zmodyfikowany: 2023-09-01 14:21

20. Ogłoszenia o przetargach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - ...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-38deb396-400f-11ee-9aa3-96d3b4440790 Znak sprawy/n...

Utworzony: 2023-08-28 | Zmodyfikowany: 2023-08-28 14:58