Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-12-07 12:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem - roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-12-07 10:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem - roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-11-29 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie - Zabezpieczanie i usuwanie awarii instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych budynków stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-11-29 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-11-21 09:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez ZGM TBS
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-11-20 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie - Kontrola okresowa roczna stanu technicznego instalacji gazowych wraz z urządzeniami gazowymi oraz wykonaniem robót remontowych instalacji w budynkach mieszkalnych zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-11-16 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie - Zabezpieczanie i usuwanie awarii instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych budynków stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-11-16 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie - Zabezpieczanie i usuwanie awarii instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych budynków stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-11-16 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie - Zabezpieczanie i usuwanie awarii instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych budynków stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-11-14 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-11-06 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie - Kontrola okresowa roczna stanu technicznego instalacji gazowych wraz z urządzeniami gazowymi oraz wykonaniem robót remontowych instalacji w budynkach mieszkalnych zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-11-06 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie - Kontrola okresowa roczna stanu technicznego instalacji gazowych wraz z urządzeniami gazowymi oraz wykonaniem robót remontowych instalacji w budynkach mieszkalnych zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-11-03 15:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie - Zabezpieczanie i usuwanie awarii instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych budynków stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Krzysztof Żak
Data: 2023-11-03 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez ZGM TBS
Wykonanie: Krzysztof Żak
Data: 2023-11-03 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez ZGM TBS
Wykonanie: Krzysztof Żak
Data: 2023-11-03 14:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie - Wymiana wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym wraz z obsługą portalu internetowego oraz bez modułu radiowego, w budynkach stanowiących zasób komunalny Gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Krzysztof Żak
Data: 2023-10-31 13:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie -Zabezpieczanie i usuwanie awarii instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych budynków stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-10-31 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie -Zabezpieczanie i usuwanie awarii instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych budynków stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-10-31 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie -Zabezpieczanie i usuwanie awarii instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych budynków stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-10-24 15:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie - Usługa czyszczenia i sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-10-16 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-10-12 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie - Usługa czyszczenia i sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-10-12 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie - Usługa czyszczenia i sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-10-10 13:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie - Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych z modułem radiowym Qn=0,6 m?/h - 14 szt., w budynku przy ul. Racławickiej 5 zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” W Częstochowie Sp. z o.o. wraz z obsługą systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-10-09 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie - Wymiana wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym wraz z obsługą portalu internetowego oraz bez modułu radiowego, w budynkach stanowiących zasób komunalny Gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-10-09 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie - Wymiana wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym wraz z obsługą portalu internetowego oraz bez modułu radiowego, w budynkach stanowiących zasób komunalny Gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2023-10-05 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz wewnętrznych instalacji c.o. w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne we wszystkich lokalach budynku przy ul. Warszawskiej 36
Wykonanie: Krzysztof Żak
Data: 2023-10-05 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz wewnętrznych instalacji c.o. w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne we wszystkich lokalach budynku przy ul. Warszawskiej 36
Wykonanie: Krzysztof Żak
Data: 2023-10-05 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - tryb podstawowy bez negocjacji - Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz wewnętrznych instalacji c.o. w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne we wszystkich lokalach budynku przy ul. Warszawskiej 36
Wykonanie: Krzysztof Żak
Data: 2023-10-03 08:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie - Wykonanie termomodernizacji docieplenia ścian budynku użytkowego przy ul. Dekabrystów 83 w Częstochowie stanowiącego zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Krzysztof Żak