Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Ogólne
   Strona główna70722
   Informacja o Spółce5590
     Podstawowe dane4986
     Przedmiot działania2247
   Dane teleadresowe23493
   Dni i godziny pracy22744
E-administracja
   Poradnik interesanta3322
Władze Spółki
   Zgromadzenie Wspólników4302
   Rada Nadzorcza6349
   Zarząd8677
     oświadczenia majątkowe6010
Akty prawne
   Akt założycielski3034
   Kapitał zakładowy2232
   Majątek Spółki2685
   Regulamin organizacyjny3641
     Schemat organizacyjny2008
Struktura organizacyjna
   Dyrektor Naczelny6732
     Dział Organizacyjny Kierownik Działu 1811
    ›    Referat Organizacyjno- Administracyjny 1413
    ›    Biuro Obsługi Interesanta 1507
    ›    Referat Kadr 1954
    ›    ABI1044
   Dyrektor d/s Technicznych5844
     Referat Remontów1634
     Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych1656
     Referat Centralnego Ogrzewania1370
   Dyrektor d/s Wspólnot Mieszkaniowych5499
     Referat Wspólnot Mieszkaniowych1382
     Referat Eksploatacji i Ewidencji Zasobów1575
     Zespół Windykacji Należności2057
   Dyrektor Finansowy 5350
     Referat Finansowo- Księgowy1321
     Referat Rozliczeń Wspólnot Mieszkaniowych1130
     Stanowisko d/s Planowania i Analiz Ekonomicznych1273
     Referat Czynszów i Świadczeń1223
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach65671
Inne
   Rejestry, Ewidencje, Archiwa3674
   Przyjmowanie i załatwianie spraw3579
   Ogłoszenia bieżące11367
   Wyróżnienia i oceny2196
   Redakcja biuletynu1944
Łączna liczba odwiedzin:306248