Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Ogólne
   Strona główna101461
   Informacja o Spółce7563
     Podstawowe dane9711
     Przedmiot działania2908
   Dane teleadresowe41894
   Dni i godziny pracy32220
E-administracja
   Poradnik interesanta5511
   E-BOK2304
Władze Spółki
   Zgromadzenie Wspólników5748
   Rada Nadzorcza8289
   Zarząd13471
     Oświadczenia majątkowe6804
Akty prawne
   Akt założycielski5068
   Kapitał zakładowy2849
   Majątek Spółki3386
   Regulamin organizacyjny4949
     Schemat organizacyjny2334
Struktura organizacyjna
   Dyrektor Naczelny8339
     Dział Organizacyjny2534
    ›    Referat Organizacyjno-Administracyjny 2014
    ›    Biuro Obsługi Interesanta 2080
    ›    Referat Kadr 2592
    ›    IODO1418
   Dyrektor d/s Technicznych7106
     Referat Remontów2575
     Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych2093
     Referat Centralnego Ogrzewania2175
   Dyrektor d/s Wspólnot Mieszkaniowych6914
     Referat Wspólnot Mieszkaniowych1962
     Referat Eksploatacji i Ewidencji Zasobów2119
     Zespół Windykacji Należności3197
   Dyrektor Finansowy 6277
     Referat Finansowo-Księgowy2032
     Referat Rozliczeń Wspólnot Mieszkaniowych1572
     Stanowisko d/s Planowania i Analiz Ekonomicznych1556
     Referat Czynszów i Świadczeń2124
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach140462
Inne
   Rejestry, Ewidencje, Archiwa4776
   Przyjmowanie i załatwianie spraw5384
   Ogłoszenia bieżące15507
   Wyróżnienia i oceny3299
   Redakcja biuletynu3302
Łączna liczba odwiedzin:489879