artykuł nr 1

Zaproszenie - Budowa linii kablowej 1 kV dla zasilania placu budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łódzkiej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Budowa linii kablowej 1 kV dla zasilania placu budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łódzkiej w Częstochowie.