Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób ko...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa...

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-07-13 14:27

2. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez ZGM ...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 (prawo dostępu do przekazanych danych osobowych) rozporządzenia 2...

Utworzony: 2020-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-07-13 13:40

3. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budy...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych w obszarach działania Oddziałów Eksploatacji. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 (prawo ...

Utworzony: 2020-07-13 | Zmodyfikowany: 2020-07-13 13:31

4. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Budowa osłony wejścia do windy towarowej w budynku magazynowym przy ul...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Budowa osłony wejścia do windy towarowej w budynku magazynowym przy ul. Bialskiej 20 w Częstochowie.

Utworzony: 2020-06-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-13 13:07

5. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku, a w szczególności ści...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku, a w szczególności ściany szczytowej nad bramami wjazdowymi przy ul. Kawiej 31/43 w Częstochowie.

Utworzony: 2020-07-08 | Zmodyfikowany: 2020-07-08 15:05

6. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocn...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia posadowienia i remontu wiatrołapów dwóch klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czecha 2b w Częstochowie.

Utworzony: 2020-07-08 | Zmodyfikowany: 2020-07-08 15:01

7. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku, a w szczególności ści...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku, a w szczególności ściany szczytowej nad bramami wjazdowymi przy ul. Kawiej 31/43 w Częstochowie.

Utworzony: 2020-06-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-08 14:52

8. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocn...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia posadowienia i remontu wiatrołapów dwóch klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czecha 2b w Częstochowie.

Utworzony: 2020-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-07-08 14:46

9. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budy...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych w obszarach działania Oddziałów Eksploatacji. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 (prawo ...

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-07-07 15:10

10. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób ko...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa...

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-06-25 13:16

11. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Okresowy przegląd urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Zakładu Gospod...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Okresowy przegląd urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie.

Utworzony: 2020-06-10 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 15:27

12. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wymiana podzielników elektronicznych na podzielniki elektroniczne z od...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wymiana podzielników elektronicznych na podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym w budynku przy ul. Krakowskiej 80 bl. 14 w Częstochowie wraz z obsługą systemu indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania.

Utworzony: 2020-03-04 | Zmodyfikowany: 2020-06-22 15:43

13. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych w budynku przy ul. Kontkiewicza 8 ...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych w budynku przy ul. Kontkiewicza 8 w Częstochowie wraz z obsługą systemu pomiarowo – rozliczeniowego energii cieplnej.

Utworzony: 2020-03-04 | Zmodyfikowany: 2020-06-22 15:37

14. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Remonty ogólnobudowlane na nieruchomościach stanowiących zasób komunalny ...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Remonty ogólnobudowlane na nieruchomościach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzanych i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art...

Utworzony: 2020-04-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 15:05

15. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Remonty ogólnobudowlane rozbiórkowe i zabezpieczające wykonywane na budyn...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Remonty ogólnobudowlane rozbiórkowe i zabezpieczające wykonywane na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, gdy wykonanie ...

Utworzony: 2020-04-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 14:20

16. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Remont dachu budynku przy ul. Częstochowskiej 51 w Krzepicach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Remont dachu budynku przy ul. Częstochowskiej 51 w Krzepicach.

Utworzony: 2020-01-30 | Zmodyfikowany: 2020-04-15 09:24

17. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób ko...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa...

Utworzony: 2020-03-03 | Zmodyfikowany: 2020-04-14 13:51

18. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Remonty dachów - roboty blacharsko-dekarskie na budynkach stanowiących za...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Remonty dachów – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 (prawo dostępu do prze...

Utworzony: 2020-02-28 | Zmodyfikowany: 2020-04-02 14:10

19. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznych etażowych...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznych etażowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne w lokalach mieszkalnych nr 1, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36 w budynku przy ul. Spółdzielczości 9 w Częstochowie.

Utworzony: 2020-03-04 | Zmodyfikowany: 2020-03-18 11:25

20. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Remonty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Remonty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. Informacja z art 8a ust 5 PZP Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 (prawo do...

Utworzony: 2020-02-07 | Zmodyfikowany: 2020-03-12 14:23