Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN271613
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ64869
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Ogólne
   Strona główna 64869
   Informacja o Spółce 5166
     Podstawowe dane 4525
     Przedmiot działania 2042
   Dane teleadresowe 19877
   Dni i godziny pracy 20459
E-administracja
   Poradnik interesanta 2938
Władze Spółki
   Zgromadzenie Wspólników 4033
   Rada Nadzorcza 5858
   Zarząd 7777
     oświadczenia majątkowe 5732
Akty prawne
   Akt założycielski 2869
   Kapitał zakładowy 2109
   Majątek Spółki 2532
   Regulamin organizacyjny 3321
     Schemat organizacyjny 1868
Struktura organizacyjna
   Dyrektor Naczelny 6400
     Dział Organizacyjny Kierownik Działu 1613
    ›    Referat Organizacyjno- Administracyjny 1190
    ›    Biuro Obsługi Interesanta 1279
    ›    Referat Kadr 1698
    ›    ABI 796
   Dyrektor d/s Technicznych 5462
     Referat Remontów 1374
     Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1426
     Referat Centralnego Ogrzewania 1139
   Dyrektor d/s Wspólnot Mieszkaniowych 5142
     Referat Wspólnot Mieszkaniowych 1157
     Referat Eksploatacji i Ewidencji Zasobów 1370
     Zespół Windykacji Należności 1652
   Dyrektor Finansowy 5102
     Referat Finansowo- Księgowy 1115
     Referat Rozliczeń Wspólnot Mieszkaniowych 955
     Stanowisko d/s Planowania i Analiz Ekonomicznych 1085
     Referat Czynszów i Świadczeń 1046
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 53239
Inne
   Rejestry, Ewidencje, Archiwa 3496
   Przyjmowanie i załatwianie spraw 3291
   Ogłoszenia bieżące 10741
   Wyróżnienia i oceny 2062
   Redakcja biuletynu 1808