Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem - roboty blacharsko-d...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Utworzony: 2020-01-03 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 14:56

2. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz r...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Utworzony: 2020-01-02 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 15:07

3. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Kontrola okresowa roczna stanu technicznego instalacji gazowych wraz z...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Kontrola okresowa roczna stanu technicznego instalacji gazowych wraz z urządzeniami gazowymi oraz wykonaniem robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. na obszarach działania Oddziałów Eksploatacj.

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-30 13:48

4. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Zabezpieczanie i usuwanie awarii oraz remonty i bieżąca obsługa konserwac...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Zabezpieczanie i usuwanie awarii oraz remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna na instalacjach gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Utworzony: 2019-12-04 | Zmodyfikowany: 2019-12-21 12:24

5. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-20 14:32

6. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remo...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Utworzony: 2019-12-04 | Zmodyfikowany: 2019-12-19 14:17

7. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z projektem odbudowy budy...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z projektem odbudowy budynków gospodarczych o nr. ew. 112 i 113 zlokalizowanych przy ul. Nadrzecznej 8 w Częstochowie.

Utworzony: 2019-11-12 | Zmodyfikowany: 2019-12-09 14:05

8. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją budynku mieszka...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 67 w Częstochowie.

Utworzony: 2019-11-12 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 14:50

9. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remo...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 12:17

10. Zarząd

Zarząd

Paweł Konieczny - Prezes Zarządu

Utworzony: 2010-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-11-29 00:43

11. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Usługa czyszczenia i sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowy...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Usługa czyszczenia i sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w obszarach działania Oddziałów Eksploatacji.

Utworzony: 2019-10-22 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 12:47

12. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz robo...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

Utworzony: 2019-10-03 | Zmodyfikowany: 2019-10-22 15:38

13. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Zlecenie usługi opróżniania i wywozu szamb z budynków mieszkalnych Gmi...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Zlecenie usługi opróżniania i wywozu szamb z budynków mieszkalnych Gminy Miasto Częstochowa w rejonach działania poszczególnych Oddziałów Eksploatacji zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o.

Utworzony: 2019-10-02 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 14:37

14. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020 dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 11:08

15. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Obsługa systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej na potrzeby...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Obsługa systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej na potrzeby c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Focha 80 w Częstochowie.

Utworzony: 2019-09-12 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 12:27

16. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i etażowej instalacji central...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i etażowej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu nr 28 w budynku przy ul. Katedralnej 8 w Częstochowie.

Utworzony: 2019-08-20 | Zmodyfikowany: 2019-08-30 14:27

17. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie.

Utworzony: 2019-08-09 | Zmodyfikowany: 2019-08-28 13:07

18. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocn...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia posadowienia i remontu wiatrołapów dwóch klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czecha 2b w Częstochowie.

Utworzony: 2019-08-01 | Zmodyfikowany: 2019-08-12 14:51

19. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg - Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakł...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych.

Utworzony: 2019-07-22 | Zmodyfikowany: 2019-08-09 14:37

20. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie - Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnyc...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

Utworzony: 2019-07-22 | Zmodyfikowany: 2019-08-09 14:02