Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-01-20 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg - Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem - roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
2. Data: 2020-01-14 15:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie - Roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
3. Data: 2020-01-03 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg - Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem - roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
4. Data: 2020-01-03 12:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg - Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem - roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
5. Data: 2020-01-03 12:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg - Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem - roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
6. Data: 2020-01-03 12:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg - Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem - roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
7. Data: 2020-01-02 15:02
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie - Roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
8. Data: 2020-01-02 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie - Roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
9. Data: 2019-12-30 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie - Kontrola okresowa roczna stanu technicznego instalacji gazowych wraz z urządzeniami gazowymi oraz wykonaniem robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
10. Data: 2019-12-21 12:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg - Zabezpieczanie i usuwanie awarii oraz remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna na instalacjach gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wykonanie: Krzysztof Żak