Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Ogólne
   Strona główna68777
   Informacja o Spółce5429
     Podstawowe dane4782
     Przedmiot działania2162
   Dane teleadresowe22115
   Dni i godziny pracy21970
E-administracja
   Poradnik interesanta3189
Władze Spółki
   Zgromadzenie Wspólników4195
   Rada Nadzorcza6144
   Zarząd8314
     oświadczenia majątkowe5919
Akty prawne
   Akt założycielski2989
   Kapitał zakładowy2193
   Majątek Spółki2635
   Regulamin organizacyjny3549
     Schemat organizacyjny1968
Struktura organizacyjna
   Dyrektor Naczelny6615
     Dział Organizacyjny Kierownik Działu 1738
    ›    Referat Organizacyjno- Administracyjny 1329
    ›    Biuro Obsługi Interesanta 1404
    ›    Referat Kadr 1853
    ›    ABI943
   Dyrektor d/s Technicznych5715
     Referat Remontów1544
     Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych1578
     Referat Centralnego Ogrzewania1289
   Dyrektor d/s Wspólnot Mieszkaniowych5369
     Referat Wspólnot Mieszkaniowych1311
     Referat Eksploatacji i Ewidencji Zasobów1499
     Zespół Windykacji Należności1905
   Dyrektor Finansowy 5253
     Referat Finansowo- Księgowy1237
     Referat Rozliczeń Wspólnot Mieszkaniowych1068
     Stanowisko d/s Planowania i Analiz Ekonomicznych1200
     Referat Czynszów i Świadczeń1163
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach58691
Inne
   Rejestry, Ewidencje, Archiwa3613
   Przyjmowanie i załatwianie spraw3491
   Ogłoszenia bieżące11134
   Wyróżnienia i oceny2149
   Redakcja biuletynu1888
Łączna liczba odwiedzin:291309