artykuł nr 1

Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Ewidencja Pracowników
 
Komórka prowadząca: Dział Zatrudnienia i Płac
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24

numer pokoju: 23

telefon: (34) 328-78-22

(34) 368-24-61 wew. 22

fax: (34) 365-12-90

e-mail:  sekretariat@zgm-tbs.czest.pl

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 ( Dz. U. z 2002 r. , Nr 101, poz. 926 , z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 5
   ust. 1,2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
   publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z póź. zm.) .
Opis:  Poświadczenie okresu zatrudnienia wydawane w celu ustalenia kapitału
początkowego oraz stwierdzenia prawa do emerytur i rent można uzyskać
w Dziale Zatrudnienia i Płac po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Udostępnianie: Dział Zatrudnienia i Płac

Rejestr umów w sprawie zamówień publicznych
 
Komórka prowadząca: Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24

numer pokoju: 9

telefon: (34) 328-78-59

(34) 368-24-61 wew. 59

fax: (34) 365-12-90

e-mail:  dozzgm@op.pl

Podstawa prawna:    Art. 139, ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
   publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz 1655)
Opis:  Informacja w sprawie udostępniania danych z rejestru, które odbywa się na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych
   osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawie
  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z póź. zm.)
Udostępnianie: Dla osób, które wykażą interes prawny  

Rejestr skarg i wniosków
 
Komórka prowadząca: Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24

numer pokoju: 9

telefon: (34) 328-78-59

(34) 368-24-61 wew. 59

fax: (34) 365-12-90

e-mail:  dozzgm@op.pl

Podstawa prawna:    Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
   administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.)
   publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz 1655)
Opis:   Udostępnianie danych z rejestru odbywa się na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) z zastrzeżeniem art. 5
   ust. 1,2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
   publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z póź. zm.) .
Udostępnianie:   Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych

Archiwum zakładowe
 
Komórka prowadząca: Dział Administracyjno-Socjalny
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24

numer pokoju: 15A

telefon: (34) 328-78-53

(34) 368-24-61 wew. 53

fax: (34) 365-12-90

e-mail:  sekretariat@zgm-tbs.czest.pl

Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)Opis:  Udostępnianie informacji odbywa się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1,2 ustawy
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacjipublicznej
  (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z póź. zm.)
Udostępnianie: Dział Administracyjno-Socjalny