artykuł nr 1

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.109.500zł (trzynaście milionów siedemset cztery tysiące złotych) i dzieli się na 28.219 udziałów o wartości 500zł każdy.

Całość udziałów obejmuje Gmina Miasto Częstochowa.