artykuł nr 1

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.180.500 zł (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 52.361 udziałów o wartości 500 zł każdy.

Całość udziałów obejmuje Gmina Miasto Częstochowa.