artykuł nr 1

Rada Nadzorcza

Stefan Nowak                             - Przewodniczący

Jan Komoniewski                         - Z-ca Przewodniczącego

Artur Wróbel                               - Sekretarz

 

Marta Żurek

Mariusz Sikora