artykuł nr 1

Rada Nadzorcza

Stefan Nowak – Przewodniczący
Mariusz Sikora – Zastępca Przewodniczącego
Artur Wróbel – Sekretarz
Marta Żurek
Piotr Krzyżkiewicz