artykuł nr 1

Zgromadzenie Wspólników

Jednoosobowym Wspólnikiem jest Gmina Miasto Częstochowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.