artykuł nr 1

Poradnik interesanta

 

Przejdź do poradnika interesanta na stronie www


Poradnik interesanta Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" w Czestochowie Sp. z o.o. dostępny jest w formie skompresowanego archiwum, do pobrania tutaj.

Plik należy zapisać na dysku i rozpakować do osobnego katalogu za pomocą dowolnego programu obsługującego archiwa w formacie ZIP.

Dokumenty składające się na poradnik zapisane są w plikach typu PDF.
Do obsługi plików tego typu zalecane jest oprogramowanie Adobe Reader.
Program Adobe Reader można pobrać bezpośrednio ze strony producenta klikając na ten link.