artykuł nr 1

Dyrektor Finansowy - Główny Księgowy