artykuł nr 1

Członek Zarządu - Dyrektor d/s Wspólnot Mieszkaniowych