artykuł nr 1

Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  1. Sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu (administracji) budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki.
  2. Budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
  3. Wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki,
  4. Przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.
  5. Przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
  6. Sprawowanie funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym
  7. Nabywanie budynków mieszkalnych
  8. Budowanie obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych
  9. Nabywanie nieruchomości niezabudowanych na cele zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.