artykuł nr 1

Podstawowe dane

Podstawowe dane

Spółka :

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kraj siedziby :

Polska

Adres :

42-200 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24

REGON :

151405607

NIP :

573-23-01-100

Sąd Rejestrowy :

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Rejtana 6 , 42-207 Częstochowa

Nr KRS :

0000131961

Kapitał zakładowy :

15 777 500 zł

Konto bankowe :

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
I Oddział w Częstochowie
88 1020 1664 0000 3002 0127 3549

Telefony :

( 34 ) 368-24-61 - centrala
( 34 ) 368-24-99 - sekretariat
( 34 ) 365-12-90 - fax

www :

www.zgm-tbs.czest.pl

e-mail :

sekretariat@zgm-tbs.czest.pl

BIP :

www.zgmtbs.czestochowa.bip-gov.pl