artykuł nr 1

Przetarg - Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem - roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 2

Zaproszenie - Roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 3

Zaproszenie - Kontrola okresowa roczna stanu technicznego instalacji gazowych wraz z urządzeniami gazowymi oraz wykonaniem robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Kontrola okresowa roczna stanu technicznego instalacji gazowych wraz z urządzeniami gazowymi oraz wykonaniem robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. na obszarach działania Oddziałów Eksploatacj.

artykuł nr 4

Przetarg - Zabezpieczanie i usuwanie awarii oraz remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna na instalacjach gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Zabezpieczanie i usuwanie awarii oraz remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna na instalacjach gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 5

Przetarg - Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 6

Przetarg - Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 7

Przetarg - Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 8

Zaproszenie - Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z projektem odbudowy budynków gospodarczych o nr. ew. 112 i 113 zlokalizowanych przy ul. Nadrzecznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z projektem odbudowy budynków gospodarczych o nr. ew. 112 i 113 zlokalizowanych przy ul. Nadrzecznej 8 w Częstochowie.

artykuł nr 9

Zaproszenie - Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 67 w Częstochowie.

artykuł nr 10

Zaproszenie - Usługa czyszczenia i sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Usługa czyszczenia i sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w obszarach działania Oddziałów Eksploatacji.

artykuł nr 11

Przetarg - Roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

artykuł nr 12

Zaproszenie - Zlecenie usługi opróżniania i wywozu szamb z budynków mieszkalnych Gminy Miasto Częstochowa w rejonach działania poszczególnych Oddziałów Eksploatacji

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Zlecenie usługi opróżniania i wywozu szamb z budynków mieszkalnych Gminy Miasto Częstochowa w rejonach działania poszczególnych Oddziałów Eksploatacji zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o.

artykuł nr 13

Zaproszenie - Obsługa systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej na potrzeby c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Focha

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Obsługa systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej na potrzeby c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Focha 80 w Częstochowie.

artykuł nr 14

Przetarg - Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020 dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

artykuł nr 15

Zaproszenie - Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i etażowej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu nr 28 w budynku przy ul. Katedralnej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i etażowej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu nr 28 w budynku przy ul. Katedralnej 8 w Częstochowie.

artykuł nr 16

Przetarg - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie.

artykuł nr 17

Zaproszenie - Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia posadowienia i remontu wiatrołapów dwóch klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Czecha

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia posadowienia i remontu wiatrołapów dwóch klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czecha 2b w Częstochowie.

artykuł nr 18

Przetarg - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie.

artykuł nr 19

Zaproszenie - Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

artykuł nr 20

Przetarg - Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 241.644 KB
SIWZ wraz z załącznikami 5.750 MB
Informacje z otwarcia ofert 230.722 KB
Wyniki 235.630 KB
artykuł nr 21

Zaproszenie - Konserwacja wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. wraz z usuwaniem awarii w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Konserwacja wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. wraz z usuwaniem awarii w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy administrowanych
przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie. Zadanie Nr 1 ( oddziały I, III, VI), Zadanie Nr 2 ( oddziały II, IV, V).
Sezon 2019/2020.

artykuł nr 22

Zaproszenie - Świadczenie bieżących usług serwisowo - konserwacyjnych lokalnych kotłowni gazowych i olejowych w budynkach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Świadczenie bieżących usług serwisowo – konserwacyjnych lokalnych kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy administrowanych przez ZGM „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie. Sezon 2019/2020.

artykuł nr 23

Zaproszenie - Bieżąca konserwacja węzłów cieplnych typu „W” w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Bieżąca konserwacja węzłów cieplnych typu „W” w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie. Sezon 2019/2020.

artykuł nr 24

Przetarg - Wykonanie remontów elewacji budynków użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie remontów elewacji budynków użytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 25

Zaproszenie - Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia posadowienia i remontu wiatrołapów dwóch klatek schodowych budynku przy ul. Czecha

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia posadowienia i remontu wiatrołapów dwóch klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czecha 2b w Częstochowie.

artykuł nr 26

Zaproszenie - Opracowanie projektu wyburzenia budynku o numerze ewidencyjnym 14 oraz fragmentu budynku o numerze ewidencyjnym 13, zlokalizowanych przy al. NMP

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Opracowanie projektu wyburzenia budynku o numerze ewidencyjnym 14 oraz fragmentu budynku o numerze ewidencyjnym 13, zlokalizowanych przy al. NMP 2 na działce o numerze 63/5 w Częstochowie.

artykuł nr 27

Zaproszenie - Wymiana stolarki okiennej i balkonowej z PCV oraz montaż nawiewników w istniejącej stolarce

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana stolarki okiennej i balkonowej z PCV oraz montaż nawiewników w istniejącej stolarce w budynkach własności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 28

Zaproszenie - Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku użytkowym przy ul. Tetmajera

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku użytkowym przy ul. Tetmajera 39 w Częstochowie.

artykuł nr 29

Zaproszenie - Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku użytkowym przy al. Niepodległości

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku użytkowym przy al. Niepodległości 39a w Częstochowie.

artykuł nr 30

Zaproszenie - Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z projektem odbudowy budynków gospodarczych o nr. ew. 112 i 113 zlokalizowanych przy ul. Nadrzecznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z projektem odbudowy budynków gospodarczych o nr. ew. 112 i 113 zlokalizowanych przy ul. Nadrzecznej 8 w Częstochowie.

artykuł nr 31

Przetarg - Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych.

artykuł nr 32

Przetarg - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie.

artykuł nr 33

Przetarg - Roboty ogólnobudowlane wykonywane na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Roboty ogólnobudowlane wykonywane na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa.

artykuł nr 34

Zaproszenie - Remont przewodów kominowych ponad dachem na budynku mieszkalnym przy ul. Ossowskiego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remont przewodów kominowych ponad dachem na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ossowskiego 7 w Częstochowie.

artykuł nr 35

Zaproszenie - Wykonanie projektu budowlanego remontu budynku przy ul. Berka Joselewicza

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie projektu budowlanego remontu budynku przy ul. Berka Joselewicza 9 w Częstochowie.

artykuł nr 36

Zaproszenie - Remont przewodów kominowych ponad dachem na budynku mieszkalnym przy ul. Limanowskiego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remont przewodów kominowych ponad dachem na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 57 w Częstochowie.

artykuł nr 37

Przetarg - Remonty ogólnobudowlane rozbiórkowe i zabezpieczające wykonywane na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty ogólnobudowlane rozbiórkowe i zabezpieczające wykonywane na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa.

artykuł nr 38

Zaproszenie - Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji p.poż. z zaworami 52 w budynku wielorodzinnym przy al. Niepodległości

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji p.poż. z zaworami 52 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Niepodległości 25 w Częstochowie.

artykuł nr 39

Zaproszenie - Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

artykuł nr 40

Zaproszenie - Wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Biurowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Biurowa 1 w Częstochowie, stanowiącym zasób komunalny gminy zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

artykuł nr 41

Zaproszenie - Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku użytkowym przy al. Niepodległości

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku użytkowym przy al. Niepodległości 39a w Częstochowie.

artykuł nr 42

Zaproszenie - Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku użytkowym przy ul. Tetmajera

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku użytkowym przy ul. Tetmajera 39 w Częstochowie.

artykuł nr 43

Zaproszenie - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych stanowiących własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

artykuł nr 44

Przetarg - Rozbiórka 3 budynków mieszkalnych nr 1, nr 7, nr 8 i budynku użytkowego nr 11 przy Al. NMP

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Rozbiórka 3 budynków mieszkalnych nr 1, nr 7, nr 8 i budynku użytkowego nr 11 przy Al. NMP 2 w Częstochowie, stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 45

Zaproszenie - Roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia stanowiących zasób komunalny gminy, użytkowanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 46

Zaproszenie - Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia posadowienia i remontu wiatrołapów dwóch klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Czecha

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia posadowienia i remontu wiatrołapów dwóch klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czecha 2b w Częstochowie.

artykuł nr 47

Zaproszenie - Remont chodnika przy ul. P. Skargi

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remont chodnika przy ul. P. Skargi 27 w Częstochowie.

artykuł nr 48

Zaproszenie - Remont drogi wewnętrznej przy ul. Zaciszańskiej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remont drogi wewnętrznej przy ul. Zaciszańskiej 73 w Częstochowie.

artykuł nr 49

Przetarg - Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych.

artykuł nr 50

Przetarg - Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych w obszarach działania Oddziałów Eksploatacji.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 281.186 KB
SIWZ wraz z załącznikami 6.081 MB
Informacje z otwarcia ofert 575.704 KB
Wyniki 625.323 KB
artykuł nr 51

Przetarg - Remonty wolnych lokali

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa.

artykuł nr 52

Zaproszenie - Wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Biurowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Biurowa 1 w Częstochowie, stanowiącym zasób komunalny gminy zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

artykuł nr 53

Przetarg - Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 235.827 KB
SIWZ wraz z załącznikami 7.045 MB
Informacje z otwarcia ofert 469.924 KB
Wyniki 466.580 KB
artykuł nr 54

Zaproszenie - Remont chodnika przy ul. P. Skargi

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remont chodnika przy ul. P. Skargi 27 w Częstochowie.

artykuł nr 55

Zaproszenie - Remont drogi wewnętrznej przy ul. Zaciszańskiej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remont drogi wewnętrznej przy ul. Zaciszańskiej 73 w Częstochowie.

artykuł nr 56

Przetarg - Remonty instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej do lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Limanowskiego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej do lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Limanowskiego 49 A, B, C w Częstochowie.

artykuł nr 57

Zaproszenie - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznych etażowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne w lokalach mieszkalnych przy al. Wolności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznych etażowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne w lokalach mieszkalnych nr 3A, 6, 7, 7A, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 budynku przy al. Wolności 62 w Częstochowie.

artykuł nr 58

Zaproszenie - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej: wykonania wewnętrznej instalacji gazowej zasilająca kotłownię gazową, wykonania kotłowni gazowej oraz wymiany-modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kilińskiego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej: wykonania wewnętrznej instalacji gazowej zasilająca kotłownię gazową, wykonania kotłowni gazowej oraz wymiany-modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kilińskiego 13 w Częstochowie – lokal użytkowy (parter) zajmowany przez MOPS.

artykuł nr 59

Zaproszenie - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu przy ul. Katedralna

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 28 w budynku przy ul. Katedralna 8 w Częstochowie.

artykuł nr 60

Przetarg - Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych w obszarach działania Oddziałów Eksploatacji.

artykuł nr 61

Przetarg - Rozbiórka 3 budynków mieszkalnych nr 1, nr 7, nr 8 i budynku użytkowego nr 11 przy Al. NMP

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Rozbiórka 3 budynków mieszkalnych nr 1, nr 7, nr 8 i budynku użytkowego nr 11 przy Al. NMP 2 w Częstochowie, stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

artykuł nr 62

Zaproszenie - Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 63

Zaproszenie - Dostawa i wymiana piasku w piaskownicach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Dostawa i wymiana piasku w piaskownicach dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie.

artykuł nr 64

Zaproszenie - Wykonanie oceny stanu technicznego wraz z projektem zabezpieczeń, inwentaryzacją i kosztorysem inwestorskim przy ul. Krótkiej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie oceny stanu technicznego wraz z projektem zabezpieczeń, inwentaryzacją i kosztorysem inwestorskim budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 5 w Częstochowie.

artykuł nr 65

Przetarg - Remonty wolnych lokali

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa.

artykuł nr 66

Zaproszenie - Montaż instalacji domofonowej w 4 (czterech) klatkach schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gajowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Montaż instalacji domofonowej w 4 (czterech) klatkach schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gajowa 1 w Częstochowie.

artykuł nr 67

Zaproszenie - Dostawa i wymiana piasku w piaskownicach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Dostawa i wymiana piasku w piaskownicach dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie.

artykuł nr 68

Przetarg - Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 69

Zaproszenie - Wykonanie oceny stanu technicznego wraz z projektem zabezpieczeń, inwentaryzacją i kosztorysem inwestorskim budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Krótkiej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie oceny stanu technicznego wraz z projektem zabezpieczeń, inwentaryzacją i kosztorysem inwestorskim budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 5 w Częstochowie.

artykuł nr 70

Przetarg - Remont przewodów kominowych: wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w budynkach mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remont przewodów kominowych: wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 71

Zaproszenie - Wyburzenie starych komórek i budowa komórek blaszanych na płycie fundamentowej na terenie działki przy ul. Kosynierskiej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wyburzenie starych komórek i budowa komórek blaszanych na płycie fundamentowej na terenie działki przy ul. Kosynierskiej 7 w Częstochowie.

artykuł nr 72

Przetarg - Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach zarządzanych i administrowanych przez ZGM TBS Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

artykuł nr 73

Zaproszenie - Wykonanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynku użytkowego przy ul. Orkana

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynku użytkowego przy ul. Orkana 93 w Częstochowie.

artykuł nr 74

Zaproszenie - Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu UPS

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu UPS znajdującym się w budynku użytkowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej “TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. POW 24 w Częstochowie.

artykuł nr 75

Zaproszenie - Wykonanie audytów energetycznych budynków przy ul. Warszawskiej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie audytów energetycznych budynków przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 w Częstochowie.

artykuł nr 76

Zaproszenie - Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu UPS

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu UPS znajdującym się w budynku użytkowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej “TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. POW 24 w Częstochowie.

artykuł nr 77

Zaproszenie - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza i wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Warszawska

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza i wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Warszawska 345 w Częstochowie.

artykuł nr 78

Zaproszenie - Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu UPS

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu UPS znajdującym się w budynku użytkowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej “TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. POW 24 w Częstochowie.

artykuł nr 79

Przetarg - Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 80

Przetarg - Remonty wolnych lokali

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa.

artykuł nr 81

Zaproszenie - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz etażowej instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz etażowej instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym nr 18 budynku przy ul. Spółdzielczości 9 w Częstochowie.

artykuł nr 82

Zaproszenie - Konserwacja platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Konserwacja platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach stanowiących własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie.

artykuł nr 83

Przetarg - Remonty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 318.850 KB
SIWZ wraz z załącznikami 5.790 MB
Informacje z otwarcia ofert 515.973 KB
Wyniki 523.705 KB
artykuł nr 84

Zaproszenie - Konserwacja dźwigu w budynku przy ul. Bialskiej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Konserwacja dźwigu w budynku przy ul. Bialskiej 20 stanowiącym zasób komunalny gminy, zarządzanym i administrowanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie.

artykuł nr 85

Zaproszenie - Konserwacja platform dla osób niepełnosprawnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Konserwacja platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach stanowiących własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”  Sp. z o.o. w Częstochowie.

artykuł nr 86

Przetarg - Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 321.637 KB
SIWZ wraz z załącznikami 6.646 MB
Informacje z otwarcia ofert 497.931 KB
Wyniki 457.676 KB
artykuł nr 87

Zaproszenie - Dostawy węgla kamiennego ekogroszku w sezonie grzewczym 2019/2020

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Dostawy węgla kamiennego ekogroszku w sezonie grzewczym 2019/2020 dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie.

artykuł nr 88

Przetarg - Wymiana stolarki okiennej i balkonowej z PCV w budynkach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana stolarki okiennej i balkonowej z PCV w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 340.652 KB
SIWZ wraz z załącznikami 8.498 MB
Informacje z otwarcia ofert 290.156 KB
Wyniki 283.285 KB
artykuł nr 89

Przetarg - Remonty ogólnobudowlane wykonywane na budynkach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty ogólnobudowlane wykonywane na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 340.779 KB
SIWZ wraz z załącznikami 7.030 MB
Informacje z otwarcia ofert 545.518 KB
Wyniki 505.757 KB
artykuł nr 90

Zaproszenie - Montaż nawiewników ciśnieniowych w istniejącej stolarce okiennej drewnianej i PCV

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Montaż nawiewników ciśnieniowych w istniejącej stolarce okiennej drewnianej i PCV w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 91

Przetarg - Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem - roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 286.530 KB
SIWZ 2.480 MB
Załączniki od nr 1 do nr 9 4.355 MB
Informacje z otwarcia ofert 559.476 KB
Wyniki 431.904 KB
artykuł nr 92

Zaproszenie - Montaż nawiewników ciśnieniowych w istniejącej stolarce okiennej drewnianej i PCV

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Montaż nawiewników ciśnieniowych w istniejącej stolarce okiennej drewnianej i PCV w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

artykuł nr 93

Zaproszenie - Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

artykuł nr 94

Przetarg - Remonty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 95

Przetarg - Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

artykuł nr 96

Zaproszenie - Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych z modułem radiowym Qn=0,6 m3/h, w budynku przy ul. Racławickiej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych z modułem radiowym Qn=0,6 m3/h, w budynku przy ul. Racławickiej 5 w Częstochowie wraz z obsługą systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej.

artykuł nr 97

Zaproszenie - Wykonanie i montaż telewizji przemysłowej do monitorowania terenu na zewnątrz i wewnątrz budynku położonego przy ul. Łukasińskiego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie i montaż telewizji przemysłowej do monitorowania terenu na zewnątrz i wewnątrz budynku położonego przy ul. Łukasińskiego 26 w Częstochowie.

artykuł nr 98

Zaproszenie - Zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacjach elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacjach elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 99

Zaproszenie - Kontrola okresowa roczna stanu technicznego instalacji gazowych wraz z urządzeniami gazowymi oraz wykonaniem robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Kontrola okresowa roczna stanu technicznego instalacji gazowych wraz z urządzeniami gazowymi oraz wykonaniem robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. na obszarach działania Oddziałów Eksploatacji.

artykuł nr 100

Zaproszenie - Zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacjach elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacjach elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 101

Zaproszenie - Zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 102

Zaproszenie - Zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacjach gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacjach gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 103

Zaproszenie - Roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia stanowiących zasób komunalny gminy, użytkowanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

artykuł nr 104

Zaproszenie - Usługa czyszczenia i sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Usługa czyszczenia i sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS" Sp. z o.o. w obszarach działania Oddziałów Eksploatacji.

artykuł nr 105

Zaproszenie - Budowa instalacji wewnętrznej gazu oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w oparciu o kocioł gazowy dwufunkcyjny w budynku mieszkalnym przy al. Wolności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Budowa instalacji wewnętrznej gazu oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w oparciu o kocioł gazowy dwufunkcyjny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Wolności 62 lok. 20 w Częstochowie.

artykuł nr 106

Zaproszenie - Budowa instalacji wewnętrznej gazu oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w oparciu o kocioł gazowy dwufunkcjny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Budowa instalacji wewnętrznej gazu oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w oparciu o kocioł gazowy dwufunkcjny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 8 lok. 34 i 43 w Częstochowie.

artykuł nr 107

Zaproszenie - Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Warszawy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Warszawy 144 w Częstochowie.

Załączniki:
Zaproszenie wraz z załącznikami 2.079 MB
Wyniki 228.711 KB
artykuł nr 108

Zaproszenie - Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Pokoju

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Pokoju 10 w Częstochowie.

Załączniki:
Zaproszenie wraz z załącznikami 2.155 MB
artykuł nr 109

Zaproszenie - Usługa czyszczenia i sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Usługa czyszczenia i sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS" Sp. z o.o. w obszarach działania Oddziałów Eksploatacji.

Załączniki:
Zaproszenie wraz z załącznikami 3.294 MB
Unieważnienie 203.890 KB
artykuł nr 110

Przetarg - Budowa wewnętrznych instalacji gazu oraz instalacji C.O. w oparciu o kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny 24kW, w jedenastu lokalach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kilińskiego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Budowa wewnętrznych instalacji gazu oraz instalacji C.O. w oparciu o kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny 24kW, w jedenastu lokalach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kilińskiego 14 w Częstochowie.

artykuł nr 111

Zaproszenie - Wykonanie i wymiana wrót bramowych - BAZA ZGM

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie i wymiana wrót bramowych – BAZA ZGM przy ul. Zaciszańska 28 w Częstochowie.

artykuł nr 112

Zaproszenie - Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wilsona - Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wilsona 34 w Częstochowie.

artykuł nr 113

Zaproszenie - Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Warszawy - Unieważnienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Warszawy 144 w Częstochowie.

artykuł nr 114

Zaproszenie - Termomodernizacja budynku użytkowego przy Al. Niepodległości

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Termomodernizacja budynku użytkowego przy Al. Niepodległości 27 w Częstochowie.

artykuł nr 115

Zaproszenie - Wykonanie zabezpieczeń kominów ponad dachem przed ptakami na budynkach przy ul. Kontkiewicza oraz Ossolińskiego w Częstochowie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie zabezpieczeń kominów ponad dachem przed ptakami na budynkach przy ul. Kontkiewicza 4, Kontkiewicza 4a, Kontkiewicza 8 oraz Ossolińskiego 2 w Częstochowie.

artykuł nr 116

Zaproszenie - Remont obróbek blacharskich dachu budynku nr 10 - BAZA ZGM

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remont obróbek blacharskich dachu budynku nr 10 – BAZA ZGM przy ul. Zaciszańska 28 w Częstochowie

artykuł nr 117

Zaproszenie - Wykonanie i wymiana wrót bramowych - BAZA ZGM

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie i wymiana wrót bramowych – BAZA ZGM przy ul. Zaciszańska 28 w Częstochowie

artykuł nr 118

Przetarg - Budowa wewnętrznych instalacji gazu oraz instalacji C.O. w oparciu o kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny 24kW, w jedenastu lokalach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kilińskiego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Budowa wewnętrznych instalacji gazu oraz instalacji C.O. w oparciu o kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny 24kW, w jedenastu lokalach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kilińskiego 14 w Częstochowie

artykuł nr 119

Zaproszenie - Termomodernizacja budynku użytkowego przy Al. Niepodległości

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Termomodernizacja budynku użytkowego przy Al. Niepodległości 27 w Częstochowie

artykuł nr 120

Zaproszenie - Wymiana drzwi do klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pietrusińskiego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana drzwi do klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pietrusińskiego 14 w Częstochowie

artykuł nr 121

Zaproszenie - Wymiana drzwi do klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gajowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana drzwi do klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gajowa 1 w Częstochowie

artykuł nr 122

Zaproszenie - Wykonanie remontu ścian piwnic budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Księżycowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie remontu ścian piwnic budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Księżycowa 12 w Częstochowie

artykuł nr 123

Zaproszenie - Wykonanie zabezpieczeń kominów ponad dachem przed ptakami

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie zabezpieczeń kominów ponad dachem przed ptakami na budynkach przy ul. Kontkiewicza 4, Kontkiewicza 4a, Kontkiewicza 8 oraz Ossolińskiego 2 w Częstochowie

artykuł nr 124

Zaproszenie - Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Warszawy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Warszawy 144 w Częstochowie

artykuł nr 125

Zaproszenie - Wymiana wodomierzy zimnej wody dostosowanych do istniejącego modułu radiowego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana wodomierzy zimnej wody dostosowanych do istniejącego modułu radiowego w liczbie 166 szt. wraz z obsługą portalu internetowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Częstochowie przy ulicy: Czecha 2A w ilości 52 sztuk, Czecha 2B w ilości 23 sztuk, Czecha 2C w ilości 27 sztuk, Herberta 4 w ilości 64 sztuk

artykuł nr 126

Zaproszenie - Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami ul. Warszawska 36

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku, instalacji c.o. wraz z projektem węzła ciepłowniczego dla budynku przy ul. Warszawskiej 36 w Częstochowie

artykuł nr 127

Zaproszenie - Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami ul. Warszawska 39

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku, instalacji c.o. wraz z projektem węzła ciepłowniczego dla budynku przy ul. Warszawskiej 39 w Częstochowie

artykuł nr 128

Zaproszenie - Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami ul. Warszawska 13

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku, instalacji c.o. wraz z projektem węzła ciepłowniczego dla budynku przy ul. Warszawskiej 13 w Częstochowie

artykuł nr 129

Przetarg - Remont i modernizacja budynku oficyny nr 80 posesji przy ul. Piłsudskiego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remont i modernizacja budynku oficyny nr 80 posesji przy ul. Piłsudskiego 31 w Częstochowie

artykuł nr 130

Przetarg - Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa

artykuł nr 131

Zaproszenie - Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Warszawy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Warszawy 144 w Częstochowie

artykuł nr 132

Zaproszenie - Wymiana wodomierzy zimnej wody dostosowanych do istniejącego modułu radiowego w liczbie 20 szt. wraz z obsługą portalu internetowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mochnackiego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana wodomierzy zimnej wody dostosowanych do istniejącego modułu radiowego w liczbie 20 szt. wraz z obsługą portalu internetowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mochnackiego 29/31 w Częstochowie

artykuł nr 133

Zaproszenie - Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku, instalacji c.o. wraz z projektem węzła ciepłowniczego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku, instalacji c.o. wraz z projektem węzła ciepłowniczego dla budynku przy ul. Warszawskiej 39 w Częstochowie

artykuł nr 134

Zaproszenie - Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku, instalacji c.o. wraz z projektem węzła ciepłowniczego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku, instalacji c.o. wraz z projektem węzła ciepłowniczego dla budynku przy ul. Warszawskiej 13 w Częstochowie

artykuł nr 135

Zaproszenie - Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku, instalacji c.o. wraz z projektem węzła ciepłowniczego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku, instalacji c.o. wraz z projektem węzła ciepłowniczego dla budynku przy ul. Warszawskiej 36 w Częstochowie

artykuł nr 136

Zaproszenie - Świadczenie bieżących usług serwisowo - konserwacyjnych lokalnych kotłowni gazowych i olejowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Świadczenie bieżących usług serwisowo – konserwacyjnych lokalnych kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy administrowanych przez ZGM „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie. Sezon 2018/2019

artykuł nr 137

Przetarg - Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018/2019

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018/2019 dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 285.646 KB
SIWZ wraz z załącznikami 3.718 MB
Informacja z otwarcia ofert 272.593 KB
Wyniki 238.371 KB